bootstrap table

Pentru informatii  detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Despre proiect

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Primăria Municipiului Făgăraș (Partener 1), Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP (Partener 2) și CIT - Centrul de Informare Tehnologică SRL (Partener 3) anunță lansarea proiectului “Investește în țara ta!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Componenta 1- Diaspora Start-Up, Axa Prioritară 3– Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Valoarea finanțării nerambursabile este de 12.000.179,66 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, in perioada: 23.09.2017-22.09.2020.
Unul dintre beneficiile proiectului este educația non-formala antreprenoriala la nivel national, bazata pe inovare si transfer tehnologic, sa crească abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazata pe inovare, susținerea si sprijinirea noilor afaceri înființate, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului tematic 8-Axa prioritara 3-POCU.
Activitatile din cadrul proiectului: derularea programului de formare antreprenoriala, sprijin pentru elaborarea planurilor de afaceri, furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanta/mentorat adresate GT sunt GRATUITE. 
Efectul pozitiv pe termen lung este potentat de faptul ca in proiect se vor oferi măsuri integrate pentru grupul țintă, ce vizează sprijin prin informare, consiliere, formare antreprenoriala, dar si servicii suport privind: consultanta si mentorat. Concret, la nivelul proiectului rezultatele care vor contribui la cresterea impactului sunt:
- 336 de persoane din grupul tinta (someri, persoane inactive, persoane angajate), vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât in cadrul proiectului, cat si ulterior, bazate pe cunoștințele dobândite.
- 80 noi locuri de munca create in mediul privat din sectorul nonagricol, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv in rândul familiilor angajaților dar si comunitatilor din care aceștia provin.
- 40 de firme vor fi create si finantate, vor putea la randul lor un efect pozitiv la nivelul mediului de afaceri si comunitatii in care isi desfasoara activitatea; acestea pot fi sustinute ulterior prin fonduri disponibile la nivel national si/sau international pentru dezvoltarea afacerii, dar si de catre institutii financiare prin stimulente pentru companii de tip start-up si pot crea ulterior mai multe locuri de munca noi.  
OBS 1 Creșterea nivelului de informare în rândul populației cu potențial de a intra în grupul țintă (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din „Diaspora” prin măsuri directe de informare cu privire la beneficiile si oportunitățile antreprenorialului, în vederea înscrierii unui număr de 336 persoane în grupul ținta
OBS 2 Îmbunătățirea competentelor in domeniul antreprenorial pentru 336 de persoane din grupul țintă „din Diaspora”, pentru a le permite dobândirea competențelor de bază dar și cele necesare includerii componentelor orizontale legate de promovarea principiilor de dezvoltare durabilă, a egalității de șanse si tratament, precum si a unui comportament etic in afaceri printr-un sistem inovativ de „blended-learningă.
OBS 3 Sprijinirea prin proiect a înființării a 41 de afaceri si respectiv a 82 de locuri de munca, beneficiare de ajutor de minimis in cadrul proiectului, in vederea asigurării unei implementări durabile si sustenabile a planurilor de afacere, asigurarea administrării schemei de minimis pentru aceștia, precum si monitorizarea lor in perioada de sustenabilitate de 12 luni
OBS 4 Asigurarea de suport informativ si suport personalizat pentru cele 336 de persoane din grupul țintă care absolvă programul de formare antreprenorială în vederea pregătirii planurilor de afaceri care participa la concurs, inclusiv prin servicii de Helpdesk, consultanta în elaborarea planurilor de afaceri, atât online, cat in sesiuni de lucru individuale/ grup.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Mobirisemail: office@aevb.ro
tel./fax: 0314328436/0314328433

Mobirise

mail: proiecte@primaria-fagaras.ro
tel./fax:0268211313/0268213020

Mobirise

office@crefop.ro,
tel.:0314326570

 

Mobirise


office@cit-irecson.ro,
tel./fax:0314379948/0314379948