build a website for free

Pentru informatii  detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Metodologie
Criterii minimale de acceptare

Grupul tinta
Grupul tinta al proiectului este format din 336 persoane fizice (de ex. someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- au varsta de minimum 18 ani
- intentioneaza sa-si deschida o afacere in mediul urban;
- isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban intr-una din regiunile mai putin dezvoltate, asa cum apare specificat in Ghidul Conditii Specifice (pg. 19);
- poseda cetatenia romana
- fac dovada domiciulului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in grupul tinta;
- demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului,
sau
- demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului,
sau
- demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățamânt superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului


Candidatii admisi vor fi inregistrati in grupul tinta al proiectului, cu conditia depunerii dosarului complet de inscriere, dosar care va cuprinde in mod obligatoriu: 

Pasul 1 - Formular inscriere 
Pasul 2 - Test competente      
 
Urmatorii pasi: Va rugam sa descarcati din link-urile de mai jos, sa printati, sa completati integral, sa semnati, sa scanati ca pdf si sa trimiteti ca atasament prin email investeste@aevb.ro  formularele de mai jos:
formular de inscriere in grupul tinta, completat integral, semnat ;
declaratie-acord privind prelucrarea datelor personale, semnata;
declaratie pe proprie raspundere de evitare a dublei finantari, semnata;
CV ( in format Europass), semnat de catre titular pe fiecare pagina;
declaratie dubla certificare 
Formular inregistrare GT
De asemenea va rugam sa trimiteti copii si pentru: 
• diplome/documente de studii, certificate pentru conformitate cu originalul; 
• copie a cartii de identitate, certificata pentru conformitate cu originalul
• copie a documentului care face dovada rezidentei in ultimele 12 luni inaintea inscrierii in GT
• profilul antreprenorial realizat in cadrul proiectului

Nu se percepe taxa de inscriere!

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Mobirisemail: office@aevb.ro
tel./fax: 0314328436/0314328433

Mobirise

mail: proiecte@primaria-fagaras.ro
tel./fax:0268211313/0268213020

Mobirise

office@crefop.ro,
tel.:0314326570

 

Mobirise


office@cit-irecson.ro,
tel./fax:0314379948/0314379948