how to make your own website

Activitate :

Activitati


ETAPA I - Formarea antreprenoriala
1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare profesionala, metodologia de selectie a grupului tinta, si
ulterior a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite.

In cadrul acestei activitati se organizeaza seminarii de informare adresate grupului tinta cu privire la:
- criteriile de acces in grupul tinta
- modalitatea de inscriere in grupul tinta
- structura cursurilor de antreprenoriat
- modalitatea de acordare a subventiilor in scopul infiintarii de noi afaceri non agricole in mediul urban
1.2. Selectarea grupului tinta care vor participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala
Va fi derulata in paralel cu cea de informare si va consta in selectarea si inscrierea in grupul tinta a persoanelor interesate de a beneficia de oportunitatile oferite de proiect.
1.3. Derularea programului de formare antreprenoriala
Principala componenta a programului de formare profesionala o reprezinta derularea cursului Competente antreprenoriale.
Cursul Competente antreprenoriale se va desfasura pe o perioada de timp stabilita in functie de disponibilitatea beneficiarilor, parte teoretica si parte practica. La orele de practica, beneficiarii vor învata sa îsi structureze ideea de afaceri într-un plan de afaceri, in vederea absolvirii cursului si a participarii la competitia de selectie a planurilor de afaceri pentru finantare.
Cursantii vor beneficia de suport de curs tiparit si materiale suplimentare (schema/structura plan de afaceri). In timpul orelor de practica, fiecare cursant va elabora cate un plan de afaceri, asistat de formator, care va fi prezentat la proba practica de la examen si la selectia de planuri de afaceri propuse spre finantare, in masura in care autorul doreste sa se înscrie in competitie. Formatorii vor sustine cursul într-un mod interactiv, cu solutii practice, studii de caz, folosind metode participative, astfel încât cursantii sa înteleaga conceptele predate si sa le aplice in elaborarea propriului plan de afaceri.
1.4. Sprijin pentru grupul tinta pentru elaborarea planurilor de afaceri

Dupa finalizarea programului de formare profesionala, participantii din grupul tinta care au absolvit, vor putea beneficia de o activitate suplimentara, de sprijin, asistenta si consultanta pentru elaborarea planurilor de afaceri, oferita in mod gratuit de catre expertii proiectului, in vederea participarii la concursul de afaceri. 
1.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului

Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finantate in cadrul proiectului va fi realizata conform unei metodologii care va asigura transparenta, echidistanta, obiectivitatea si nediscriminarea in luarea deciziilor si va fi organizata sub forma de competitie la care se vor putea inscrie atat absolventi ai programului de formare antreprenoriala, cat si persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categori de GT vizate.
Selectarea planurilor de afaceri se va face de catre un juriu extern, format din 3-5 membri care provin din mediul de afaceri, financiar-bancar, reprezentanti ai patronatelor din aria de implementare a proiectului.

ETAPA II - IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANTATE DIN FONDURI FSE
2.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat
Aceasta etapa este destinata persoanelor selectate in vederea implementarii planurilor de afaceri. Implementarea unui program de mentorat pentru beneficiarii proiectului va stimula ideile noi si va oferi suport in încercarea ideilor, abordarilor noi, managementului, inovatiei.
2.2. Infiintarea si demararea afacerilor
Începând cu aceasta etapa, persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare vor putea înfiinta întreprinderi. 
Costurile de infiintare a noilor intreprinderi/firme sunt suportate din bugetul proiectului.
2.3. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.
Acordarea acestei finantari se va realiza în baza unui contract de subventie, in transe conform planului de afaceri aprobat.

ETAPA III 
Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor înfiintate
Monitorizarea afacerilor înfiintate va continua dupa încheierea finantarii acestora, pe o perioada de înca 6 luni. In cadrul acestei etape, expertii proiectului vor urmari atingerea rezultatelor asumate cu accent pe mentinerea locurilor de munca create si functionalitatea intreprinderilor infiintate.

.