id-viz-obl

Nr.19031201AP/12.03.2019

ANUNT ATRIBUIRE

Subscrisa ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA cu sediul in Bd. George Cosbuc, nr.42-44, et.2, biroul nr.1, sector 5, Bucuresti, numar de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor al Judecatoriei sector 5 Bucuresti 6/24.02.2010, CUI 25614863, in calitate de autoritate contractanta, anunta atribuirea contractului de servicii de organizare eveniment teme secundare in cadrul proiectului „lnvesteste in tara ta!” – POCU/89/3/7 /107510.

  • Valoarea contractului: 41.600 lei, fara TVA.
  • Obiectul contractului: servicii de organizare eveniment teme secundare.
  • Procedura aleasa: procedura proprie avizata sub nr. 2018111504/ 15.11.2018.
  • Criteriul de aplicare: oferta cea mai avantajoase din punct de vedere economic.
  • Data atribuirii contractului 11.03.2019.
  • Numarul de oferte primite: 1.

Numele operatorului caruia i s-a atribuit contractul:

GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Luica, nr.21, bl.7, ap.3, sector 4, J40/559/2012, CUI RO 29569030.

PRESEDINTE

MOSCHOS PANAGIOTIS

 

ANUNT ACHIZITIE

NR.19022105AP/21.02.2019

REF: Achizitionare servicii de organizare eveniment teme secundare.

Denumirea proiectului – “Investește in tara ta!”- POCU/89/3/7/107510.

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA, avand calitatea de beneficiar in proiectul „Investește in tara ta!” – POCU/89/3/7/107510, intentioneaza sa achizitioneze servicii de organizare eveniment teme secundare in cadrul activitatii ETAPA II – IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANȚATE DIN FONDURI FSE, respectiv activitatea 2.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat.

Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate se regaseste in caietul de sarcini.

Valoarea estimata a achizitiei este de 41.666,67 lei, fara TVA.

Termen limita de depunere oferte: 04.03.2019, ora 10.00.

Skip to toolbar