id-viz-obl

Activități

ETAPA I – Formarea antreprenorială.

1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare profesională, metodologia de selecție a grupului țintă și
ulterior a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite.

In cadrul acestei activități se organizează seminarii de informare adresate grupului țintă cu privire la:

  • criteriile de acces în grupul țintă;
  • modalitatea de înscriere în grupul țintă;
  • structura cursurilor de antreprenoriat;
  • modalitatea de acordare a subvențiilor în scopul înființării de noi afaceri non-agricole în mediul urban.

1.2. Selectarea grupului țintă care vor participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială.

Va fi derulată în paralel cu cea de informare și va consta în selectarea și înscrierea în grupul țintă a persoanelor interesate de a beneficia de oportunitățile oferite de proiect.

1.3. Derularea programului de formare antreprenorială.

Principala componentă a programului de formare profesională o reprezintă derularea cursului Competențe Antreprenoriale.
Cursul Competențe Antreprenoriale se va desfășura pe o perioadă de timp stabilită în funcție de disponibilitatea beneficiarilor, parte teoretică și parte practică. La orele de practică, beneficiarii vor învăța să îsi structureze ideea de afaceri într-un plan de afaceri, în vederea absolvirii cursului și a participării la competiția de selecție a planurilor de afaceri pentru finanțare.

Cursanții vor beneficia de suport de curs tipărit și materiale suplimentare (schemă / structură plan de afaceri). În timpul orelor de practică, fiecare cursant va elabora câte un plan de afaceri, asistat de formator, care va fi prezentat la proba practică de la examen și la selecția de planuri de afaceri propuse spre finanțare, în măsura în care autorul dorește să se înscrie în competiție. Formatorii vor susține cursul într-un mod interactiv, cu soluții practice, studii de caz, folosind metode participative, astfel încât cursanții să înțeleagă conceptele predate și să le aplice în elaborarea propriului plan de afaceri.

1.4. Sprijin pentru grupul tinta pentru elaborarea planurilor de afaceri.

După finalizarea programului de formare profesională, participanții din grupul țintă care au absolvit, vor putea beneficia de o activitate suplimentară, de sprijin, asistență și consultanță pentru elaborarea planurilor de afaceri, oferită în mod gratuit de către experții proiectului, în vederea participării la concursul de afaceri.

1.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.

Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finanțate în cadrul proiectului va fi realizată conform unei metodologii care va asigura transparență, echidistanță, obiectivitatea și nediscriminarea în luarea deciziilor și va fi organizată sub formă de competiție la care se vor putea înscrie atât absolvenți ai programului de formare antreprenorială, cât și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categorii de GT vizate.

Selectarea planurilor de afaceri se va face de către un juriu extern, format din 3-5 membri care provin din mediul de afaceri, financiar-bancar, reprezentanți ai patronatelor din aria de implementare a proiectului.

ETAPA II – Implementarea planurilor de afaceri finațate din fonduri FSE.

2.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere / consultanță / mentorat.

Aceasta etapă este destinată persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri. Implementarea unui program de mentorat pentru beneficiarii proiectului va stimula ideile noi și va oferi suport în încercarea ideilor, abordărilor noi, managementului, inovației.

2.2. Inființarea și demararea afacerilor.

Începând cu această etapă, persoanele căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare vor putea înființa întreprinderi. Costurile de înființare a noilor întreprinderi / firme sunt suportate din bugetul proiectului.

2.3. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, în tranșe conform planului de afaceri aprobat.

ETAPA III – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor înființate.

Monitorizarea afacerilor înființate va continua după încheierea finanțării acestora, pe o perioadă de înca 6 luni. În cadrul acestei etape, experții proiectului vor urmări atingerea rezultatelor asumate cu accent pe menținerea locurilor de muncă create și funcționalitatea întreprinderilor înființate.

Skip to toolbar