Decizie

Subsemnata IULIANA DANIELA DROJ, domiciliata in comuna Jilava, jud. llfov, identificata cu Cl seria IF nr. 456604, eliberat de SCPLEP Jilava la data de 20.05.2015, in calitate de MANAGER DE PROIECT, in urma primirii si centralizarii rezultatelor verificarii eligibilitatii si conformitatii administrative a planurilor de afaceri inscrise in concurs emit urmatoarea decizie privind:

REZULTATELE EVALUARII ETAPA 1

ideea de afacere, idei de afaceri, intelegerea mediului de afaceri
%d bloggers like this:
Skip to toolbar