id-viz-obl

Despre proiect

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Primăria Municipiului Făgăraș (Partener 1), Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP (Partener 2) și CIT – Centrul de Informare Tehnologică S.R.L. (Partener 3) anunță lansarea proiectului „Investește în țara ta!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Componenta 1 – Diaspora Start-Up, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Valoarea finanțării nerambursabile este de 12.000.179,66 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada: 23.09.2017-22.09.2020.

Unul dintre beneficiile proiectului este educația non-formală antreprenorială la nivel național, bazată pe inovare și transfer tehnologic, să crească abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazată pe inovare, susținerea și sprijinirea noilor afaceri înființate, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului tematic 8-Axa prioritara 3-POCU.

Activitățile din cadrul proiectului: derularea programului de formare antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planurilor de afaceri, furnizarea serviciilor personalizate de consiliere / consultanță / mentorat adresate GT sunt GRATUITE.

Efectul pozitiv pe termen lung este potențat de faptul că în proiect se vor oferi măsuri integrate pentru grupul țintă, ce vizează sprijin prin informare, consiliere, formare antreprenorială, dar și servicii suport privind consultanță și mentorat. Concret, la nivelul proiectului rezultatele care vor contribui la creșterea impactului sunt:

  • 336 de persoane din grupul țintă (șomeri, persoane inactive, persoane angajate), vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, bazate pe cunoștințele dobândite;
  • 80 noi locuri de muncă create în mediul privat din sectorul non-agricol, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv în rândul familiilor angajaților dar și comunităților din care aceștia provin;
  • 40 de firme vor fi create și finanțate, vor putea la rândul lor un efect pozitiv la nivelul mediului de afaceri și comunității în care își desfășoară activitatea; acestea pot fi susținute ulterior prin fonduri disponibile la nivel național și / sau internațional pentru dezvoltarea afacerii, dar și de către instituții financiare prin stimulente pentru companii de tip start-up și pot crea ulterior mai multe locuri de muncă noi;

OBS. 1. Creșterea nivelului de informare în rândul populației cu potențial de a intra în grupul țintă (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din „Diaspora” prin măsuri directe de informare cu privire la beneficiile și oportunitățile antreprenoriatului, în vederea înscrierii unui număr de 336 persoane în grupul ținta.

OBS. 2. Îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial pentru 336 de persoane din grupul țintă din „Diaspora”, pentru a le permite dobândirea competențelor de bază dar și cele necesare includerii componentelor orizontale legate de promovarea principiilor de dezvoltare durabilă, a egalității de șanse și tratament, precum și a unui comportament etic în afaceri printr-un sistem inovativ de „blended-learning”.

OBS. 3. Sprijinirea prin proiect a înființării a 41 de afaceri și respectiv a 82 de locuri de munca, beneficiare de ajutor de minimis în cadrul proiectului, în vederea asigurării unei implementări durabile și sustenabile a planurilor de afacere, asigurarea administrării schemei de minimis pentru aceștia, precum și monitorizarea lor în perioada de sustenabilitate de 12 luni.

OBS. 4. Asigurarea de suport informativ și suport personalizat pentru cele 336 de persoane din grupul țintă care absolvă programul de formare antreprenorială în vederea pregătirii planurilor de afaceri care participă la concurs, inclusiv prin servicii de Help-desk, consultanță în elaborarea planurilor de afaceri, atât online, cât în sesiuni de lucru individuale / grup.

Skip to toolbar